Anasayfa Deri Kanserleri

Deri kanserleri deride lokal bir alanda kabarıklık, ülser ya da renk değişikliği olarak %90 oranında güneşe maruz kalan vücut alanlarında karşımıza çıkabilir. Halen günümüzde görülen en sık malign kanser türü olan deri kanserlerinin son yıllarda sıklığı giderek artmaktadır. Uzun dönem kümülatif yoğun güneş maruziyeti, açık tenli, sarı-kızıl saçlı ve renkli gözlü bireylerde güneş gören alanlarda bazal hücreli karsinom, skuamöz hücreli karsinom ve malign melanom gibi deri kanserlerine neden olmaktadır. Vücudumuzda doğuştan benlerimizin yanı sıra güneş maruziyeti sonucu akkiz (sonradan oluşan) açık-koyu kahverengi, siyah ya da mavi renkli benler de bulunmaktadır. Benlerin pigment içeren güneş lekeleri ya da çil ve benzeri diğer deri lezyonlarından ayırt edilmesi gerekmekte ve bu amaçla klinik bakı haricinde dermoskopik incelemelerden faydalanılmaktadır. Melanin pigmenti içeren mevcut benlerden ve çevre dokusundan kaynaklı olarak ya da yeni gelişen bir ben olarak görülen deri kanseri türü malign melanomdur.

Benlerde hızlı büyüme, asimetri, renk değişimi, sınır düzensizliği, kaşıntı, kabuklanma, ülser gelişimi, kanama ve kaşıntı semptomları malign melanom açısından mutlaka yakın takip ve dikkatli muayene gerektirmektedir. Deri kanserlerinin tanısında histopatolojik inceleme altın standart olmakla beraber dermoskopik inceleme deri kanserlerinde tanıyı destekleyen ve nevüslerin, deri kanserlerinin takibinde kullanılan değerli bir yöntemdir.

Malign melanom açısından risk grubunda olan bireyler 100’den fazla nevüsü olan, ailede deri kanseri öyküsü olan, geçmişte kendisinde displastik (riskli şüpheli) nevüs öyküsü olan, açık tenli renkli gözlü bireyler ve çocuklukta büllü güneş yanığı öyküsü olan kişilerdir. Doğuştan beni bulunan kişilerin melanom riski diğer bireylere oranla artmıştır. Bu kişilere yıllık olarak ben takibi ve dijital dermoskopik inceleme önerilmektedir. Melanom gelişimini erken saptayabilmek için hastaların kendi kendini ayda bir boy aynasında muayenesi ve benleri takibi çok önemlidir. Güneşe aşırı maruz kalmamak, sauna ve diğer bronzlaştırıcılardan uzak durmak, güneş yanıklarından kaçınmak ve düzenli güneşten koruyucu ürünler kullanmak melanomdan korunmada en iyi önlemlerdir.