Anasayfa Kök hücre uygulaması

Kök hücre uygulaması

Yaşlanma ile beraber hücresel düzeyde bazı değişiklikler, hasarlanmalar ve hücre ölümü görülmekte ve kök hücrelerde de sayıca azalmalar kaçınılmaz olmaktadır. Hücrelerin kendini yenileme yeteneği zamanla fizyolojik olarak azalmaktadır. Yaşa bağlı hasarlar kök hücrelerin de azalmasına ve hücreler arası iletişimin bozulmasına neden olmaktadır. Sonuçta yaşlanma ile ilişkili fonksiyonel doku kayıpları ortaya çıkar. Kök hücreler ise; hücre çoğalmasını ve farklılaşmasını düzenleyen pek çok büyüme faktörü içeren “secretome” adı verilen salgılarıyla, hücrelerimizin yenilenmesi ve yeniden şekillenmesini sağlarlar. Yaşlanmaya bağlı kök hücre secretom salgısı belirgin olarak azalmaktadır. Hücrelerin yenilenmesi için bu sekretom moleküllerine ve onları hedef hücrelere taşıyacak olan “exosome” adı verilen küçük taşıyıcı moleküllere ihtiyaç olmaktadır. Hastanemizde işte bu kök hücrelerin yenilenmesi için gerekli aktif sekretom ve zenginleştirilmiş yoğun exosome içerikleri hazır halde bulunan, CE patentli FDA onaylı olan “Aape kök hücre serumu” antiaging, hücre yenileme ve rejuvenasyon amaçlı mezoterapi yöntemi ile uygulanmaktadır.

Kollajen üreten fibroblast hücrelerini özel steril kök hücre laboratuarlarında kültürde üreterek cilde mezoterapi ile enjekte edilmesi işlemi cilde en az 8-10 yaş gençlik kazandırmaktadır. Güneş ve çevresel etkenlere maruz kalmaması dolayısıyla kök hücre sayısı bakımından derinin en zengin bölgesi kulak arkalarımızdır. Kulak arkasından alınan 3-4 mm’lik minik bir biyopsiden hazırlanan fibroblast kültürü sayesinde çok sayıda kök hücre elde edilmektedir. Bu kök hücreler ayda bir olmak üzere toplam 3 seanslık uygulama ile cilt gençleştirme amaçlı yüze, dekolte bölgesine, ellere ve hatta iyileşmeyen yara bölgelerine uygulanmaktadır. Senede bir yapılan bu kök hücre enjeksiyonu sayesinde kollajen üretimi sayesinde cilt doğallığını kaybetmeden daha parlak, daha sıkı ve daha genç bir görünüme kavuşmaktadır.